نوشته‌ها

زنجیره ارزش پورتر چیست؟ اجزای تشکیل دهنده و هدف آن چیست؟

زنجیره ارزش پورتر یک روش سیستمی برای به دست آوردن مزیت رقابتی است. تعریف زنجیره ارزش توسط مایکل پورتر و در کتاب او تحت عنوان «مزیت رقابتی» (Competitive Advantage) در سال ۱۹۸۰ ارائه شد. در این مقاله مفهوم زنجیره ارزش پورتر را بررسی می‌کنیم. همچنین مثالی از زنجیره ارزش پورتر را که در کتاب مزیت رقابتی آورده شده است، آورده‌ایم.

ادامه مطلب …