نوشته‌ها

معرفی کتاب جنگ بازاریابی

معرفی کتاب جنگ بازاریابی

/
نویسندگان کتاب «جنگ بازاریابی»، ال رایز و جک تروت یک نظریه جنجال…
معرفی کتاب جنگ بازاریابی

معرفی کتاب: جنگ بازاریابی

/

 امروزه شرکت ها باید بهتر از رقبای خود باشند. در اغلب موارد، تنها ۲ الی ۳ بنگاه تجاری می‌توانند در هر بازاری مسلط باشند و مشتری هایی وفادار را برای خود ایجاد کنند.

این مقاله را هم ببینید: ۴ راه ساده ولی نادیده‌گرفته‌شده برای تمایز یافتن از رقبایتان

نویسندگان کتاب «جنگ بازاریابی»، ال رایز و جک تروت یک نظریه جنجالی را مورد آزمایش قرار دادند. آن‌ها ادعا کردند که با آگهی از فنون و تدابیر نظامی و ادغام این فنون با فعالیت های عملیاتی شرکت، می­توان نسبت به رقبا، مزیت های رقابتی موثر و قوی‌ای را به دست آورد.