نوشته‌ها

بهینه سازی نرخ تبدیل

بهینه سازی نرخ تبدیل در گوگل ادوردز

/
بهینه سازی نرخ تبدیل در گوگل ادوردز یکی از فعالیت های اصلی برای کاهش هزینه تبلیغات در گوگل ادوردز است. با بهینه سازی نرخ تبدیل در گوگل ادوردز می توان با همان هزینه تبلیغاتی، 2 الی 3 برابر کلیک از گوگل گرفت.این موضوع برای کسب و کارهایی که بودجه تبلیغاتی آن ها محدود است بسیار مهم و حیاتی است چرا که با بهینه سازی نرخ تبدیل می توانند هزینه تبلیغات خود را به میزان چشمگیری کاهش دهند.