نوشته‌ها

مشتری داخلی چیست ؟ تفاوت مشتری داخلی با مشتری خارجی

مشتری داخلی و مشتری خارجی - تفاوت بین آن‌ها و دلایل توجه به هر گروه

/

مشتری یکی از کلیدی ترین واژه‌ها در بازاریابی است. برای یک کسب و کار چندین کلید واژه قابل تعریف است که عبارتند از مشتری، مصرف کننده، ذی نفعان مستقیم و سایر ذی نفعان. در این مقاله در ابتدا تعریفی از این موارد را ارائه داده و سپس به دسته بندی مشتری به دو مفهوم مشتری داخلی و مشتری خارجی و تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازیم.