درس ۸-دیفر کردن جاواسکرپیت ها برای افزایش سرعت سایت