افزونه خبرنامه وردپرس
سرور ارسال ایمیل انبوه
فرستادن ایمیل با وردپرس
فرم عضویت در خبرنامه وردپرس
افزونه ایمیل مارکتینگ وردپرس
افزونه ارسال ایمیل انبوه در وردپرس
افزونه My Mail وردپرس
افزونه دانلود به ازای ثبت ایمیل
افزونه دانلود به ازای دریافت ایمیل