بهره وری در سازمان

این مقاله را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید

دست راست مدیرعامل چه کسی است؟ نائب رئیس مدیر فروش چه کسی است؟ رئیس امور مالی و سرپرست دپارتمان منابع انسانی چه کسانی هستند؟

اهمیت واحد منابع انسانی در سازمان

منابع انسانی عملا در هیچ سازمانی دست راست دپارتمان‌های اصلی قرار نمی‌گیرد. اما این یک ضعف بزرگ برای آن‌ها محسوب می‌شود چرا که مدیران منابع انسانی برای موفقیت سازمان نقش مهمی دارند. مدیران منابع انسانی، بیش از آن چیزی که تصور می‌شود فعالیت‌های کلیدی انجام می‌دهند. بدون وجود مدیران منابع انسانی، کسب و کارها نمی‌توانند افراد با استعداد را بیابند و بدون افراد نیز، کسب و کاری عملا وجود نخواهد داشت.

در ادامه گوشه‌ای از دلایلی را که اهمیت منابع انسانی را در سازمان نشان می‌دهد، ارائه می‌شود:

در بخش منابع انسانی تلاش بر انتخاب بهترین گزینه برای استخدام است.

ممکن است ساده به نظر برسد اما فرآیند استخدام یک فرایند پیچیده و عمیق است.طبق آمار منتشر شده در واقع ۴۸ درصد از مدیر عامل ها اظهار داشتند که شرکت آن‌ها درصد قابل توجهی ضرر داشته که ناشی از استخدام ناکارآمد بوده است. 

در واقع بخش منابع انسانی سازمان، به دنبال استخدام سریع و بی‌فایده نیست، بلکه به دنبال بهترین شخص برای شغل است که این کار موجب سود بیشتر در بلند مدت برای سازمان خواهد‌شد.

فرآیند منابع انسانی بیشتر بر مسائل پس از استخدام مانند عملکرد و نگه‌داشت کارکنان جدید‌الورود، تمرکز دارد تا مسائل مربوط به فرآیند استخدام، که شامل مدت زمان کار و قیمت و …می‌شود.

در اصل تمرکز بر موفقیت کارکنان جدید، برای سلامت کلی سازمان بسیار با اهمیت است.

 بخش منابع انسانی بر تعهد کاری کارکنان تمرکز ویژه‌ای دارد.

تعهد کاری یکی از بزرگترین مشکلات محل کار است.

تعهد را می‌توان در عواملی مانند به‌رسمیت شناختن کارکنان، بازخورد دادن به آن‌ها، آموزش و پیشرفت، جبران خدمات و برقراری تعادل بین کار و زندگی شخصی افراد تعریف کرد.

انگیزه‌بخشی و به رسمیت شناختن کارکنان و درگیر کردن آنها در تصمیمات اثر بزرگی در عملکرد سازمان به جای می‌گذارد. طبق آماری که گلوب فورس در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، ۸۲ درصد از کارمنان با افزایش حس قدردانی و به رسمیت شناخته شدن، احساس تعهد بیشتری نسبت به سازمان داشتند و ۸۲ درصد شان کارآمدتر شده بودند.

چشم‌اندازی که توسط بخش منابع انسانی تعریف می‌شود موجب پیشرفت سازمان خواهد شد.

منابع انسانی با دیدگاهی منحصر به فرد که نسبت به سازمان و کارکنان دارد، سازمان را در بهترین جایگاه برای گزفتن تصمیم‌های مهم در مورد کسب و کار، قرار می‌دهد. درحالی که معمولا دپارتمان منابع انسانی به عنوان بخشی از تیم استراتژی محسوب نمی‌شود، نظرات تیم منابع انسانی، اثر بیشتر و سنگین‌تری بر نظرات مدیر سازمان دارد.

دپارتمان منابع انسانی سازمان، درک عمیقی نسبت به استعدادها و چگونگی انجام کار کارمندان دارد که بر پیشنهاداتی که می‌دهند تاثیر مهمی می‌گذارد.

بنابراین همکاری گروه منابع انسانی و مدیریت، تاثیر قدرتمندی بر عملکرد سازمان خواهد داشت. آمار دیگری نشان می‌دهد که همچنین همکاری دپارتمان منابع انسانی با گروه مالی موجب افزایش سود و پیشرفت قدرتمندانه سازمان خواهد شد. یک گروه منابع انسانی کار آمد، باعث می‌شود که سازمان منفعت بیشتری از کارکنانش دریافت کند و هم جنین کارکنان احساس شادی بیشتری را در حین کار تجربه کنند. چشم انداز این بخش می‌تواند کارفرمایان را در گرفتن تصمیمات هوشمندانه یاری کند و به گسترش دادن استعدادهای افراد در جهت کسب سود بیشتر کمک برساند.

۱)نقش دپارتمان منابع انسانی در سازمان

۲)همکاری دپارتمان منابع انسانی با بخش‌های مختلف سازمان تاثیرات مهم بر نحوه‌ي عملکرد و بازدهی کلی سازمان دارد. در این مقاله سعی شده است به برخی از جنبه‌های آن در سازمان اشاره شود.

۳)منابع انسانی-عملکرد کارکنان-بازدهی-جبران خدمات-استخدام

 

دست راست مدیرعامل چه کسی است؟ نائب رئیس مدیر فروش چه کسی است؟ رئیس امور مالی و سرپرست دپارتمان منابع انسانی چه کسانی هستند؟
منابع انسانی عملا در هیچ سازمانی دست راست دپارتمان‌های اصلی قرار نمی‌گیرد. اما این یک ضعف بزرگ برای آن‌ها محسوب می‌شود چرا که مدیران منابع انسانی برای موفقیت سازمان نقش مهمی دارند. مدیران منابع انسانی، بیش از آن چیزی که تصور می‌شود فعالیت‌های کلیدی انجام می‌دهند. بدون وجود مدیران منابع انسانی، کسب و کارها نمی‌توانند افراد با استعداد را بیابند و بدون افراد نیز، کسب و کاری عملا وجود نخواهد داشت.
در ادامه گوشه‌ای از دلایلی را که اهمیت منابع انسانی را در سازمان نشان می‌دهد، ارائه می‌شود:
در بخش منابع انسانی تلاش بر انتخاب بهترین گزینه برای استخدام است.
ممکن است ساده به نظر برسد اما فرآیند استخدام یک فرایند پیچیده و عمیق است.طبق آمار منتشر شده در واقع ۴۸ درصد از مدیر عامل ها اظهار داشتند که شرکت آن‌ها درصد قابل توجهی ضرر داشته که ناشی از استخدام ناکارآمد بوده است.
در واقع بخش منابع انسانی سازمان، به دنبال استخدام سریع و بی‌فایده نیست، بلکه به دنبال بهترین شخص برای شغل است که این کار موجب سود بیشتر در بلند مدت برای سازمان خواهد‌شد.
فرآیند منابع انسانی بیشتر بر مسائل پس از استخدام مانند عملکرد و نگه‌داشت کارکنان جدید‌الورود، تمرکز دارد تا مسائل مربوط به فرآیند استخدام، که شامل مدت زمان کار و قیمت و …می‌شود.
در اصل تمرکز بر موفقیت کارکنان جدید، برای سلامت کلی سازمان بسیار با اهمیت است.
بخش منابع انسانی بر تعهد کاری کارکنان تمرکز ویژه‌ای دارد.
تعهد کاری یکی از بزرگترین مشکلات محل کار است.
تعهد را می‌توان در عواملی مانند به‌رسمیت شناختن کارکنان، بازخورد دادن به آن‌ها، آموزش و پیشرفت، جبران خدمات و برقراری تعادل بین کار و زندگی شخصی افراد تعریف کرد.
انگیزه‌بخشی و به رسمیت شناختن کارکنان و درگیر کردن آنها در تصمیمات اثر بزرگی در عملکرد سازمان به جای می‌گذارد. طبق آماری که گلوب فورس در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، ۸۲ درصد از کارمنان با افزایش حس قدردانی و به رسمیت شناخته شدن، احساس تعهد بیشتری نسبت به سازمان داشتند و ۸۲ درصد شان کارآمدتر شده بودند.
چشم‌اندازی که توسط بخش منابع انسانی تعریف می‌شود موجب پیشرفت سازمان خواهد شد.
منابع انسانی با دیدگاهی منحصر به فرد که نسبت به سازمان و کارکنان دارد، سازمان را در بهترین جایگاه برای گزفتن تصمیم‌های مهم در مورد کسب و کار، قرار می‌دهد. درحالی که معمولا دپارتمان منابع انسانی به عنوان بخشی از تیم استراتژی محسوب نمی‌شود، نظرات تیم منابع انسانی، اثر بیشتر و سنگین‌تری بر نظرات مدیر سازمان دارد.

این نوشته را هم حتما بخوانید  ۶ اشتباه بزرگ در ساختن یک برند

بهره وری در سازمان

jjjjjj
دپارتمان منابع انسانی سازمان، درک عمیقی نسبت به استعدادها و چگونگی انجام کار کارمندان دارد که بر پیشنهاداتی که می‌دهند تاثیر مهمی می‌گذارد.
بنابراین همکاری گروه منابع انسانی و مدیریت، تاثیر قدرتمندی بر عملکرد سازمان خواهد داشت. آمار دیگری نشان می‌دهد که همچنین همکاری دپارتمان منابع انسانی با گروه مالی موجب افزایش سود و پیشرفت قدرتمندانه سازمان خواهد شد. یک گروه منابع انسانی کار آمد، باعث می‌شود که سازمان منفعت بیشتری از کارکنانش دریافت کند و هم جنین کارکنان احساس شادی بیشتری را در حین کار تجربه کنند. چشم انداز این بخش می‌تواند کارفرمایان را در گرفتن تصمیمات هوشمندانه یاری کند و به گسترش دادن استعدادهای افراد در جهت کسب سود بیشتر کمک برساند.
۱)نقش دپارتمان منابع انسانی در سازمان
۲)همکاری دپارتمان منابع انسانی با بخش‌های مختلف سازمان تاثیرات مهم بر نحوه‌ي عملکرد و بازدهی کلی سازمان دارد. در این مقاله سعی شده است به برخی از جنبه‌های آن در سازمان اشاره شود.
۳)منابع انسانی-عملکرد کارکنان-بازدهی-جبران خدمات-استخدام

این مقاله از سایت entrprenur برداشته شده است

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، هر شنبه به صورت ۱۰۰ در ۱۰۰ رایگان، جدیدترین آموزش‌های بازاریابی اینترنتی را در ایمیل خود داشته باشید

envelope-o
این مقاله را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

اگر در مورد این مقاله سوالی دارید یا نظری دارید، حتما آن را برایمان بنویسید.
ما تمامی سوالات را به دقت می‌خوانیم و طی ۲۴ ساعت به آن‌ها پاسخ می‌دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسایی ربات *